Data ogłoszenia przetargu: 2017-03-30

Termin składania ofert: 2017-04-07, godzina: 12:00

Numer zamówienia: 17/17

Treść zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) pod nazwą: „Wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych”

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-03-30 13:53:45 Rozmiar: 3.63M Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2017-03-30 13:53:46 Rozmiar: 1.69M Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.doc

Data: 2017-03-30 13:53:46 Rozmiar: 466k Format: .doc Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-04-07 15:20:59 Rozmiar: 433.38k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2017-04-25 12:18:11 Rozmiar: 604.49k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty kolejnego wykonawcy.pdf

Data: 2017-04-28 11:40:00 Rozmiar: 169.56k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 555
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Siemaszko
Czas wytworzenia: 2017-03-30 13:51:23
Czas publikacji: 2017-04-28 11:39:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak