Data ogłoszenia przetargu: 2017-04-11

Termin składania ofert: 2017-04-20, godzina: 11:00

Numer zamówienia: 16/17

Treść zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziele III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą:
Organizacja XI Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu- Instrukcja dla Wykonawców.pdf

Data: 2017-04-11 11:24:10 Rozmiar: 619.57k Format: .pdf Pobierz

załączniki (nr 3 i nr 4) w wersji edytowalnej.doc

Data: 2017-04-11 11:24:10 Rozmiar: 312k Format: .doc Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-04-20 12:53:59 Rozmiar: 152.34k Format: .pdf Pobierz

Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2017-05-09 11:37:11 Rozmiar: 277.95k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 192
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Elwart
Czas wytworzenia: 2017-04-11 11:18:42
Czas publikacji: 2017-05-09 11:36:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak