Data ogłoszenia przetargu: 2017-04-11

Termin składania ofert: 2017-04-21, godzina: 12:00

Numer zamówienia: 14/17

Treść zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) pod nazwą: „Wykonanie badania: „Diagnoza potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego i opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego moduł Rehabilitacja Kardiologiczna, ułatwiająca powroty do pracy"

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-04-11 13:12:41 Rozmiar: 4.2M Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2017-04-11 13:12:41 Rozmiar: 1023.46k Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2017-04-11 13:12:41 Rozmiar: 124.55k Format: .docx Pobierz

odpowiedzi na pytania.pdf

Data: 2017-04-14 14:12:44 Rozmiar: 827.17k Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-04-21 14:27:55 Rozmiar: 380k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2017-05-11 13:41:15 Rozmiar: 629.5k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 347
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Siemaszko Aleksandra
Czas wytworzenia: 2017-04-11 13:10:56
Czas publikacji: 2017-05-11 13:40:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak