Data ogłoszenia przetargu: 2017-04-12

Termin składania ofert: 2017-04-25, godzina: 12:00

Numer zamówienia: 19/17

Treść zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp, o wartości powyżej 750 000 euro pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

UWAGA 
Zmiana terminu składania ofert 25 kwietnia 2017 r.

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu 2017 S 072-137796.pdf

Data: 2017-04-12 11:01:06 Rozmiar: 183.57k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu Instrukcja dla Wykonawcy.pdf

Data: 2017-04-12 11:01:06 Rozmiar: 1.23M Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.doc

Data: 2017-04-12 11:01:06 Rozmiar: 378.5k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia.pdf

Data: 2017-04-12 13:14:23 Rozmiar: 243.26k Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-04-25 14:48:51 Rozmiar: 354.65k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2017-05-05 13:39:54 Rozmiar: 876.87k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 222
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Siemaszko
Czas wytworzenia: 2017-04-12 10:59:16
Czas publikacji: 2017-05-05 13:39:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak