Data ogłoszenia przetargu: 2017-04-18

Termin składania ofert: 2017-05-24, godzina: 12:00

Numer zamówienia: 18/17

Treść zamówienia:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie: rozbudowy infrastruktury sieciowej 

Uwagi:

Załączniki

ogloszenie 144585-2017.pdf

Data: 2017-04-18 10:06:55 Rozmiar: 134.88k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2017-04-18 10:06:55 Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz

JEDZ.zip

Data: 2017-04-18 10:06:55 Rozmiar: 12.42k Format: .zip Pobierz

Pytania i odpowiedzi.pdf

Data: 2017-05-08 14:34:49 Rozmiar: 974.71k Format: .pdf Pobierz

Załaczniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2017-05-23 09:17:35 Rozmiar: 138.71k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-05-24 13:44:44 Rozmiar: 198.77k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2017-06-08 13:51:38 Rozmiar: 253.33k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 384
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Jeryś
Czas wytworzenia: 2017-04-18 10:01:06
Czas publikacji: 2017-06-08 13:51:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak