Data ogłoszenia przetargu: 2017-04-28

Termin składania ofert: 2017-06-06, godzina: 12:00

Numer zamówienia: 20/17

Treść zamówienia:

postępowanie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego” – pakiet nr 2,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna

Uwagi:

Załączniki

ogloszenie o zamowieniu.pdf

Data: 2017-04-28 12:45:42 Rozmiar: 2.12M Format: .pdf Pobierz

ogloszenie zmian.pdf

Data: 2017-04-28 12:45:42 Rozmiar: 504.89k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2017-04-28 12:45:42 Rozmiar: 1.82M Format: .pdf Pobierz

Załącznik 1 - PFU.zip

Data: 2017-04-28 12:45:42 Rozmiar: 14.91M Format: .zip Pobierz

Załacznik 4 - JEDZ.zip

Data: 2017-04-28 12:45:42 Rozmiar: 11.17k Format: .zip Pobierz

Zbiorcze zestawienie ofert w dniu 6.06.2017 r. godz. 12.30.pdf

Data: 2017-06-06 13:36:45 Rozmiar: 180.33k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf

Data: 2017-08-03 15:06:31 Rozmiar: 417.23k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 421
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Jeryś
Czas wytworzenia: 2017-04-28 12:41:37
Czas publikacji: 2017-08-03 15:06:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak