Ogłoszenie 50/17 

 

Informacja dotycząca wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2

 

Departament Edukacji i Sportu informuje, iż zakończono ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2.

9 listopada 2017 roku, zgodnie z § 8 ust. 1 „Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego” („Regulaminu”) Komisja Stypendialna sporządziła:

  1. Ranking wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
  2. Rekomendację zawierającą liczbę proponowanych Stypendiów

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1: RANKING WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
  2. Załącznik nr 2: REKOMENDACJA ZAWIERAJĄCA LICZBĘ PROPONOWANYCH STYPENDIÓW

Zgodnie z Rekomendacją Komisji Stypendialnej w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne
dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” zostanie przyznanych 410 stypendiów w wysokości 250 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy. Stypendia zostały zaproponowane tym uczniom, których wnioski po ocenie merytorycznej uzyskały min. 29,55 punktów.

Zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu Wnioskodawca, tj. dyrektor wnioskującej szkoły lub jego zastępca, w terminie 7 dni od dnia opublikowania Rankingu, może złożyć Podanie o ponowną ocenę merytoryczną wniosku o przyznanie Stypendium. Podanie należy wnieść na piśmie zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 5 i 6 Regulaminu.

Ranking, uwzględniający również pozytywnie rozpatrzone Podania o ponowną ocenę wniosków, będzie stanowił podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przyznania Stypendiów.

Informacja o przyznaniu Stypendiów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego przedmiotowej uchwały.

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-202

 

 
Liczba odwiedzin : 1935
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Mykowska Katarzyna
Czas wytworzenia: 2017-11-09 15:02:44
Czas publikacji: 2017-11-09 15:02:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak