Ogłoszenie 2/18 

 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”

 

Oferty na realizację zadania należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 17 stycznia 2018 r. do godz. 15,30.

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.


Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Załączniki

ogłoszenie.pdf

Data: 2018-01-09 12:05:06 Rozmiar: 265.17k Format: .pdf Pobierz

uchwała ogłoszenie.pdf

Data: 2018-01-09 12:05:06 Rozmiar: 219.11k Format: .pdf Pobierz

zał. 1 do ogłoszenia - oferta

Data: 2018-01-09 12:32:09 Rozmiar: 100.5k Format: .doc Pobierz

zał. 2 do ogłoszenia.pdf

Data: 2018-01-09 12:05:06 Rozmiar: 3.57M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 98
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Kowalewska
Czas wytworzenia: 2018-01-09 12:05:06
Czas publikacji: 2018-01-09 12:32:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak