Data ogłoszenia przetargu: 2018-04-03

Termin składania ofert: 2018-05-10, godzina: 10:30

Numer zamówienia: 27/18

Treść zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pod nazwą: „Wykonanie i dostawa 5 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia kolejnych 5 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”.
 
UWAGA!!! Zmieniony załącznik nr 4 do siwz (plik JEDZ) z dnia 11.04.2018r.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na 15.05.2018 r.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na 16.05.2018 r.

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu - 2018 S 064-142059.pdf

Data: 2018-04-03 11:26:31 Rozmiar: 133.65k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-04-04 09:34:30 Rozmiar: 1.83M Format: .pdf Pobierz

zał. nr 4 JEDZ.xml

Data: 2018-04-03 11:26:31 Rozmiar: 99.23k Format: .xml Pobierz

Załączniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-04-04 09:34:30 Rozmiar: 160.67k Format: .docx Pobierz

pytania i odpowiedzi do SIWZ -I.pdf

Data: 2018-04-11 14:05:47 Rozmiar: 2M Format: .pdf Pobierz

zmieniony załącznik nr 4 (plik JEDZ) z dnia 11.04.2018r..xml

Data: 2018-04-11 15:16:26 Rozmiar: 124.75k Format: .xml Pobierz

zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf

Data: 2018-04-16 09:30:35 Rozmiar: 266.78k Format: .pdf Pobierz

kopia odwołania.pdf

Data: 2018-04-16 09:30:35 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.pdf

Data: 2018-04-16 12:30:38 Rozmiar: 2.69M Format: .pdf Pobierz

zmiana ogłoszenia.pdf

Data: 2018-04-16 12:30:38 Rozmiar: 77.83k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Data: 2018-04-23 13:41:00 Rozmiar: 313.59k Format: .pdf Pobierz

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3.pdf

Data: 2018-04-23 13:41:00 Rozmiar: 1.85M Format: .pdf Pobierz

pytania i odpowiedzi do SIWZ 4.pdf

Data: 2018-04-26 13:16:10 Rozmiar: 4.44M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf

Data: 2018-04-26 13:16:10 Rozmiar: 72.25k Format: .pdf Pobierz

zmieniony formularz ofertowy.docx

Data: 2018-04-26 13:16:10 Rozmiar: 151.95k Format: .docx Pobierz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.pdf

Data: 2018-05-08 11:11:31 Rozmiar: 298.62k Format: .pdf Pobierz

zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-05-08 11:11:31 Rozmiar: 233.21k Format: .pdf Pobierz

zmiana ogłoszenia 5.pdf

Data: 2018-05-14 10:53:30 Rozmiar: 297.39k Format: .pdf Pobierz

zmiana terminu składania i otwarcia ofert (2).pdf

Data: 2018-05-14 10:53:30 Rozmiar: 231k Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-05-16 12:21:23 Rozmiar: 240.66k Format: .pdf Pobierz

informacja o wyniku postępowania.pdf

Data: 2018-05-22 09:44:31 Rozmiar: 339.85k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 10212
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Elwart
Czas wytworzenia: 2018-04-03 11:26:31
Czas publikacji: 2018-05-22 09:44:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak