Ogłoszenie 72/18 

 

Informacja dotycząca Rankingu wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 – finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego.

14.11.18 - Zaktualizowano Rekomendację Komisji Stypendialnej oraz rankingi dotyczące etapów: Klasy gimnazjalne, Szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne i Szkoły artystyczne.

 

Departament Edukacji i Sportu informuje, iż zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 - finansowanych ze środków budżetu samorządu województwa.

 Liczba i wysokość proponowanych stypendiów uzależniona jest od dostępności środków finansowych w budżecie województwa pomorskiego.

16 października 2018 r., zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego, zwanego dalej „Regulaminem”, Komisja Stypendialna sporządziła:

 1. Ranking wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego odrębnie
  dla każdego typu szkół;
 2. Rekomendację dotyczącą:
  1. liczby proponowanych Stypendiów oraz ich wysokości,
  2. liczby proponowanych Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego.

Załączniki do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 Ranking – Szkoły podstawowe;
 2. Załącznik nr 2 Ranking – Klasy gimnazjalne;
 3. Załącznik nr 3 Ranking – Szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne;
 4. Załącznik nr 4 Ranking – Szkoły artystyczne;
 5. Rekomendacja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania Stypendiów i Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego.

14.11.18 - Zaktualizowano Rekomendację Komisji Stypendialnej oraz rankingi dotyczące etapów: Klasy gimnazjalne, Szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne i Szkoły artystyczne.

 1. Załącznik nr 2 Ranking – Klasy gimnazjalne;
 2. Załącznik nr 3 Ranking – Szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne;
 3. Załącznik nr 4 Ranking – Szkoły artystyczne;
 4. Rekomendacja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania Stypendiów i Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu Wnioskodawca - dyrektor wnioskującej szkoły lub jego zastępca,
w terminie 7 dni od dnia opublikowania Rankingu, może złożyć podanie o ponowną ocenę merytoryczną wniosku o przyznanie Stypendium. Podanie należy wnieść na piśmie zgodnie z wymogami § 8 ust. 5 i 6 Regulaminu.

Ranking, uwzględniający również pozytywnie rozpatrzone podania o ponowną ocenę wniosków, będzie stanowił podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przyznania Stypendiów i Nagród.

Informacja o przyznaniu Stypendiów i Nagród zostanie opublikowana w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego przedmiotowej uchwały.

 
Liczba odwiedzin : 1780
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Smugła
Czas wytworzenia: 2018-10-18 08:55:20
Czas publikacji: 2018-11-14 10:31:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak