Ogłoszenie 73/18 

 

Informacja dotycząca Rankingu wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 – współfinasowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2

 

 

Departament Edukacji i Sportu informuje, iż zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2.

16 października 2018 r.,  zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego, zwany dalej „Regulaminem”, Komisja Stypendialna sporządziła:

  1. Ranking wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego;
  2. Rekomendację dotyczącą liczby proponowanych Stypendiów oraz ich wysokość;

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 – Ranking;
  2. Załącznik nr 2 – Rekomendacja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania Stypendiów w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2.

Zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu Wnioskodawca - dyrektor wnioskującej szkoły lub jego zastępca, w terminie 7 dni od dnia opublikowania Rankingu, może złożyć Podanie o ponowną ocenę merytoryczną wniosku o przyznanie Stypendium. Podanie należy wnieść na piśmie zgodnie z wymogami § 8 ust. 5 i 6 Regulaminu.

Ranking, uwzględniający również pozytywnie rozpatrzone podania o ponowną ocenę wniosków, będzie stanowił podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie przyznania stypendiów.

Informacja o przyznaniu Stypendiów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego przedmiotowej uchwały

 
Liczba odwiedzin : 5990
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Celmer
Czas wytworzenia: 2018-10-18 10:23:03
Czas publikacji: 2018-10-18 10:23:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak