Data ogłoszenia przetargu: 2018-10-18

Termin składania ofert: 2018-10-26, godzina: 10:00

Numer zamówienia: 70/18

Treść zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu - Instrukcja dla Wykonawców.pdf

Data: 2018-10-18 13:49:36 Rozmiar: 2M Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-10-18 13:49:36 Rozmiar: 395.13k Format: .docx Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-10-26 13:52:33 Rozmiar: 400.06k Format: .pdf Pobierz

Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-12-13 14:09:28 Rozmiar: 173.12k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 452
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Siemaszko
Czas wytworzenia: 2018-10-18 13:49:36
Czas publikacji: 2018-12-13 14:09:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak