Data ogłoszenia przetargu: 2018-10-22

Termin składania ofert: 2018-12-05, godzina: 10:00

Numer zamówienia: 67/18

Treść zamówienia:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie badania pt.: „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem”

Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 5.12.2018 r.

Uwagi:

W dniu 2.11.2018r. nastąpiła zmiana SIWZ w związku ze zmianą komunikacji Zamawiającego  z Wykonawcami.

Miejsce składania ofert,  JEDZ, oświadczeń, dokumentów i wadium: platforma Open Nexus:

Link: https://platformazakupowa.pl/pomorskie

 

Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 5.12.2018 r.

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu 203-462339.pdf

Data: 2018-10-22 09:51:57 Rozmiar: 173.11k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-10-22 09:51:57 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 6 do SIWZ (JEDZ).xml

Data: 2018-10-22 09:51:57 Rozmiar: 95.74k Format: .xml Pobierz

SIWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej

Data: 2018-10-25 10:25:05 Rozmiar: 363.03k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-11-02 13:20:43 Rozmiar: 694.39k Format: .pdf Pobierz

Zmiana SIWZ w związku ze zmianą komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami.pdf

Data: 2018-11-02 13:20:43 Rozmiar: 863.08k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf

Data: 2018-11-14 14:03:09 Rozmiar: 508.26k Format: .pdf Pobierz

pytania i odpowiedzi do SIWZ I.pdf

Data: 2018-11-14 14:03:09 Rozmiar: 508.82k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf

Data: 2018-11-27 14:02:30 Rozmiar: 294.06k Format: .pdf Pobierz

Sprostowanie treści pisma z dnia 14.11.2018r. „Pytania i odpowiedzi do SIWZ wraz ze zmiana SIWZ”

Data: 2018-11-27 14:02:30 Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-12-19 14:37:52 Rozmiar: 245.28k Format: .pdf Pobierz

informacja o wyniku postępowania.pdf

Data: 2019-01-29 12:42:31 Rozmiar: 812.58k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 908
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Bielińska
Czas wytworzenia: 2018-10-22 09:51:57
Czas publikacji: 2019-01-29 12:42:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak