Data ogłoszenia przetargu: 2018-10-22

Termin składania ofert: 2019-01-07, godzina: 11:00

Numer zamówienia: 31/18

Treść zamówienia:

Postępowanie  w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 7 stycznia 2019

Uwagi:

W dniu 2.11.2018r. nastąpiła zmiana SIWZ w związku ze zmianą komunikacji Zamawiającego  z Wykonawcami.

Miejsce składania ofert,  JEDZ, oświadczeń, dokumentów i wadium: platforma Open Nexus:


Link: https://platformazakupowa.pl/pomorskie

Nastąpiła zmiana rachunku wadium 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu 203-461639.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 255.31k Format: .pdf Pobierz

OPZ cz.1.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 771.96k Format: .pdf Pobierz

OPZ cz.2.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 842.29k Format: .pdf Pobierz

OPZ cz.3.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 733.38k Format: .pdf Pobierz

OPZ cz.4.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 696.36k Format: .pdf Pobierz

OPZ.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 1006.33k Format: .pdf Pobierz

siwz.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 1.53M Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja techniczna cz.1.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 796.91k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja techniczna cz.2.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 804.93k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja techniczna cz.3.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 733.58k Format: .pdf Pobierz

Wzór umowy cz.1.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 921.53k Format: .pdf Pobierz

Wzór umowy cz.2.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 918.7k Format: .pdf Pobierz

Wzór umowy cz.3.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 918.57k Format: .pdf Pobierz

Wzór umowy cz.4.pdf

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 905.97k Format: .pdf Pobierz

załacznik nr 7 do SIWZ (JEDZ).xml

Data: 2018-10-22 10:16:52 Rozmiar: 96.27k Format: .xml Pobierz

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Data: 2018-10-31 13:09:40 Rozmiar: 212.94k Format: .pdf Pobierz

Odwołanie

Data: 2018-10-31 13:09:40 Rozmiar: 4.14M Format: .pdf Pobierz

sprostowanie ogloszenia o zamowieniu.pdf

Data: 2018-11-02 13:41:28 Rozmiar: 56.73k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o zmianie SIWZ w związku ze zmianą komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami.pdf

Data: 2018-11-02 14:29:32 Rozmiar: 775.14k Format: .pdf Pobierz

zaw o zmianie siwz_zmiana 2.pdf

Data: 2018-11-09 15:31:34 Rozmiar: 182.3k Format: .pdf Pobierz

9_11_OPZ_CZ1_do zmiany siwz.pdf

Data: 2018-11-09 15:31:34 Rozmiar: 756.72k Format: .pdf Pobierz

9_11_OPZ_CZ2_do zmiany siwz.pdf

Data: 2018-11-09 15:31:34 Rozmiar: 833.33k Format: .pdf Pobierz

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2

Data: 2018-11-23 12:10:14 Rozmiar: 99.14k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania.pdf

Data: 2018-11-23 15:22:13 Rozmiar: 2.22M Format: .pdf Pobierz

aktualne 23_11_18_ SIWZ OPZ CZ 1.pdf

Data: 2018-11-23 15:09:36 Rozmiar: 753.08k Format: .pdf Pobierz

aktualne 23_11_18_ SIWZ OPZ CZ 2.pdf

Data: 2018-11-23 15:09:36 Rozmiar: 825.64k Format: .pdf Pobierz

aktualne 23_11_18_ SIWZ zal 1 _formularz ofertowy.pdf

Data: 2018-11-23 15:09:36 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

aktualne 23_11_18_ SIWZ zal 9 1 _czesc formularza ofertowego CZ 1.pdf

Data: 2018-11-23 15:09:36 Rozmiar: 802.52k Format: .pdf Pobierz

aktualne 23_11_18_ SIWZ zal 9 2 _czesc formularza ofertowego CZ 2.pdf

Data: 2018-11-23 15:09:36 Rozmiar: 803.46k Format: .pdf Pobierz

aktualne 23_11_18 wersja edytowalna Formularz ofertowy.docx

Data: 2018-11-23 15:09:36 Rozmiar: 352.84k Format: .docx Pobierz

Zawiadomienie o zmianie SIWZ - zmiana rachunku wadium

Data: 2018-11-28 11:22:44 Rozmiar: 217.51k Format: .pdf Pobierz

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 3.pdf

Data: 2018-12-04 13:43:00 Rozmiar: 99.12k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania 2.pdf

Data: 2018-12-04 14:21:43 Rozmiar: 383.38k Format: .pdf Pobierz

ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf

Data: 2018-12-19 11:39:40 Rozmiar: 52.72k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o zmianie SIWZ 19.12.2018.pdf

Data: 2018-12-19 14:53:04 Rozmiar: 221.62k Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2019-01-09 14:53:43 Rozmiar: 303.79k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie.pdf

Data: 2019-01-29 14:24:14 Rozmiar: 384.22k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 2609
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Bielińska
Czas wytworzenia: 2018-10-22 10:16:52
Czas publikacji: 2019-01-29 14:24:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak