Data ogłoszenia przetargu: 2018-10-30

Termin składania ofert: 2018-11-20, godzina: 10:00

Numer zamówienia: 76/18

Treść zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I  ZAGRANICZNYM

Uwagi:

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 20.11.2018 r.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu_Instrukcja dla Wykonawców.pdf

Data: 2018-10-30 13:04:02 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-10-30 13:04:02 Rozmiar: 139.35k Format: .docx Pobierz

zmiana Ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Data: 2018-11-06 14:13:27 Rozmiar: 235.92k Format: .pdf Pobierz

pytania i odpowiedzi.pdf

Data: 2018-11-09 14:16:41 Rozmiar: 3.79M Format: .pdf Pobierz

pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Data: 2018-11-15 09:07:12 Rozmiar: 889.37k Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-11-20 12:18:04 Rozmiar: 179.95k Format: .pdf Pobierz

Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-12-19 11:33:09 Rozmiar: 138.13k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 125
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Siemaszko
Czas wytworzenia: 2018-10-30 13:04:02
Czas publikacji: 2018-12-19 11:33:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak