Ogłoszenie 84/18 

 

Informujemy, że 15 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2

 
W związku z powyższym oraz na podstawie § 10 ust. 1 i ust. 2 oraz § 45 „Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego” Departament Edukacji i Sportu publikuje wzory dokumentów wraz z imienną listą uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium.
 
Wzory dokumentów:
Uczeń zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentów w terminie do 23 listopada 2018 roku.
 
Dokumenty te należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80–810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 albo za pośrednictwem poczty.
 
Do wglądu: 
 
Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
 

Załączniki

Dokumenty do projektu.pdf

Data: 2018-11-16 09:51:40 Rozmiar: 4.36M Format: .pdf Pobierz

FORMULARZ DANYCH UCZNIA.PDF

Data: 2018-11-16 09:51:40 Rozmiar: 731.4k Format: .PDF Pobierz

Imienna lista uczniów.pdf

Data: 2018-11-16 09:51:40 Rozmiar: 95.23k Format: .pdf Pobierz

Wybór nauczyciela - opiekuna stypendysty.pdf

Data: 2018-11-16 09:51:40 Rozmiar: 599.48k Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki.pdf

Data: 2018-11-16 09:51:40 Rozmiar: 597.72k Format: .pdf Pobierz

Zobowiazanie ucznia - stypendysty.pdf

Data: 2018-11-16 09:51:40 Rozmiar: 598.79k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 246
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Mykowska
Czas wytworzenia: 2018-11-16 09:51:40
Czas publikacji: 2018-11-16 09:59:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak