Ogłoszenie 88/18 

 

Informujemy, że 15 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.

 
Na podstawie § 10 ust. 1 i 2, oraz § 35 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego Departament Edukacji i Sportu publikuje wzory dokumentów wraz z listą Uprawnionych:
Wzory dokumentów potwierdzających udział w projekcie:
Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru:  Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych,
Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru:  Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
 
 
Stypendysta zobowiązany jest w terminie do 27 listopada 2018 r. dostarczyć następujące dokumenty:
  • Oświadczenie uczestnika projektu nr 1 (zbiór: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020);
  • Oświadczenie uczestnika projektu nr 2 (zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych);
  • Zakres danych osobowych uczestnika projektu;
  • Deklaracja uczestnika projektu;
  • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
  • Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia (IPEU);
  • Formularz danych stypendysty.
Link do generatora dokumentów stypendysty:
Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze, wydrukowane i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Z dopiskiem „Dokumenty Stypendysty 2018/2019”
 
 

Załączniki

1. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.pdf

Data: 2018-11-20 12:40:52 Rozmiar: 604.6k Format: .pdf Pobierz

2. Formularza danych stypendysty.pdf

Data: 2018-11-20 12:40:52 Rozmiar: 304.35k Format: .pdf Pobierz

3. Oswiadczenie RPO - uczeń.pdf

Data: 2018-11-20 12:40:52 Rozmiar: 369.29k Format: .pdf Pobierz

4. Oswiadczenie SL - uczeń.pdf

Data: 2018-11-20 12:40:52 Rozmiar: 369.54k Format: .pdf Pobierz

5. oswiadczenie 4 tygodnie po zakonczeniu udzialu - nauczyciel.pdf

Data: 2018-11-20 12:40:52 Rozmiar: 451.85k Format: .pdf Pobierz

7. Zakres danych osobowych.pdf

Data: 2018-11-20 12:40:52 Rozmiar: 460.17k Format: .pdf Pobierz

6. Deklaracja.pdf

Data: 2018-11-20 12:40:52 Rozmiar: 300.36k Format: .pdf Pobierz

9. Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego programu edukacyjnego ucznia.pdf

Data: 2018-11-20 12:40:52 Rozmiar: 524.91k Format: .pdf Pobierz

8. Indywidualny program edukacyjny ucznia.pdf

Data: 2018-11-20 12:40:52 Rozmiar: 603.06k Format: .pdf Pobierz

10. Lista stypendystów.pdf

Data: 2018-11-20 12:40:52 Rozmiar: 601.01k Format: .pdf Pobierz

Załaczniki.zip

Data: 2018-11-20 12:40:52 Rozmiar: 4.26M Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 2232
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Celmer
Czas wytworzenia: 2018-11-20 12:40:52
Czas publikacji: 2018-11-20 12:40:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak