Data ogłoszenia przetargu: 2018-11-22

Termin składania ofert: 2018-12-03, godzina: 9:30

Numer zamówienia: 73/18

Treść zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-11-22 11:43:15 Rozmiar: 4.28M Format: .pdf Pobierz

SIWZ .pdf

Data: 2018-11-22 11:43:15 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-11-22 11:43:15 Rozmiar: 243.79k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert 03.12.2018r.pdf

Data: 2018-12-03 11:55:26 Rozmiar: 347.76k Format: .pdf Pobierz

wzór oświadczenia - grupa kapitałowa.docx

Data: 2018-12-03 11:55:26 Rozmiar: 206.88k Format: .docx Pobierz

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2018-12-18 11:35:36 Rozmiar: 435.63k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 122
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Elwart
Czas wytworzenia: 2018-11-22 11:43:15
Czas publikacji: 2018-12-18 11:35:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak