Data ogłoszenia przetargu: 2018-12-04

Termin składania ofert: 2018-12-12, godzina: 9.30

Numer zamówienia: 82/18

Treść zamówienia:

Postępowanie prowadzone  na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6  „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Sukcesywne świadczenie usług cateringowych”

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-12-04 11:41:24 Rozmiar: 1.36M Format: .pdf Pobierz

załączniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-12-04 11:41:24 Rozmiar: 622.62k Format: .docx Pobierz

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia.pdf

Data: 2018-12-07 11:24:41 Rozmiar: 458.6k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert 12.12.pdf

Data: 2018-12-12 10:44:30 Rozmiar: 227.08k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2019-01-30 15:07:12 Rozmiar: 176.22k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 143
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Elwart
Czas wytworzenia: 2018-12-04 11:41:24
Czas publikacji: 2019-01-30 15:07:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak