Data ogłoszenia przetargu: 2018-12-05

Termin składania ofert: 2018-12-13, godzina: 10:00

Numer zamówienia: 79/18

Treść zamówienia:

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: Organizacja spotkań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami -wersja pdf.

Data: 2018-12-05 12:05:53 Rozmiar: 1.22M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami - wersja word

Data: 2018-12-05 12:05:53 Rozmiar: 729.62k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-12-13 13:13:40 Rozmiar: 380.26k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyniku postępowania.pdf

Data: 2018-12-18 13:19:07 Rozmiar: 390.37k Format: .pdf Pobierz

Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2019-01-30 14:07:17 Rozmiar: 117.52k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 135
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Krzywicka
Czas wytworzenia: 2018-12-05 12:05:53
Czas publikacji: 2019-01-30 14:07:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak