Data ogłoszenia przetargu: 2018-12-13

Termin składania ofert: 2018-12-21, godzina: 10:00

Numer zamówienia: 84/18

Treść zamówienia:

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie obozu naukowego dla 40 uczestników projektu „Zdolni z Pomorza

Uwagi:

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-12-13 13:08:57 Rozmiar: 1.37M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja word.docx

Data: 2018-12-13 13:11:33 Rozmiar: 232.69k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-12-21 12:58:29 Rozmiar: 444.61k Format: .pdf Pobierz

informacja o wyniku postępowania.pdf

Data: 2019-01-04 09:02:52 Rozmiar: 983k Format: .pdf Pobierz

Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2019-01-23 13:07:49 Rozmiar: 323.76k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 186
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Krzywicka
Czas wytworzenia: 2018-12-13 13:08:57
Czas publikacji: 2019-01-23 13:07:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak