Data ogłoszenia przetargu: 2018-12-18

Termin składania ofert: 2019-01-15, godzina: 10:00

Numer zamówienia: 86/18

Treść zamówienia:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Wykonanie, dostawa i montaż rolet wewnętrznych okiennych materiałowych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 1

Uwagi:

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-12-18 14:53:52 Rozmiar: 3.73M Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-12-18 14:53:52 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2018-12-18 14:53:52 Rozmiar: 346.75k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-12-18 14:53:52 Rozmiar: 87.2k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf

Data: 2019-01-10 11:20:55 Rozmiar: 92.67k Format: .pdf Pobierz

zmiana do SIWZ.pdf

Data: 2019-01-10 11:20:55 Rozmiar: 270.8k Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2019-01-15 14:52:46 Rozmiar: 505.72k Format: .pdf Pobierz

wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx

Data: 2019-01-15 14:52:46 Rozmiar: 325.28k Format: .docx Pobierz

informacja o wyniku postępowania.pdf

Data: 2019-02-12 10:41:50 Rozmiar: 724.79k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 416
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Bielińska
Czas wytworzenia: 2018-12-18 14:53:52
Czas publikacji: 2019-02-12 10:41:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak