Ogłoszenie 1/19 

 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”.

 

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej oraz w sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 stycznia 2019 roku (do godziny 15:30).

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nie decyduje data stempla pocztowego. 

Treść uchwały 4/11/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2019 r.  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

Załączniki

uchwała ogłoszenie.pdf

Data: 2019-01-03 13:24:50 Rozmiar: 286.4k Format: .pdf Pobierz

zał do uchwały - ogłoszenie.pdf

Data: 2019-01-03 13:24:50 Rozmiar: 279.76k Format: .pdf Pobierz

zał 2 do ogłoszenia - regulamin komisji.pdf

Data: 2019-01-03 13:24:50 Rozmiar: 537.23k Format: .pdf Pobierz

zał 1 do ogłoszenia - oferta.doc

Data: 2019-01-03 13:24:50 Rozmiar: 101k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 486
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Kowalewska Małgorzata
Czas wytworzenia: 2019-01-03 13:24:50
Czas publikacji: 2019-01-03 13:24:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak