Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2019 

 

MArszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomosci  informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 001216/2018 danych o wniosku PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego znak ŚR/Ś.IX.6619/2/2005/2006 z dnia 05.09.2006r. zmienionej decyzją znak ŚR.IX.6619/32/2007 z dnia 20.12.2007r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ.P.Z.BP.7650/12/08 z dnia 28.01.2008r., DROŚ.S.IS.7650/5/10 z dnia 16.03.2010r., DROŚ-S.7222.22.2011.MB z dnia 22.07.2011r., DROŚ-S.7222.32.2011.BA z dnia 19.08.2011r. i DROŚ-S.7222.36.2011.BA z dnia 07.09.2011r., DROŚ-SO.7222.43.2014.BA z dnia 12.08.2014r. oraz 20.11.2014r., DROŚ-SO.7222.55.2014.EŻ z dnia 04.12.2014r., DROŚ-SO.7222.20.2015.BA z dnia 15.06.2015r., DROŚ-SO.7222.7.2016.BA z dnia 24.03.2016r., DROŚ-SO.7222.40.2017.ES z dnia 24.04.2017r., DROŚ-SO.7222.83.2017/2018.ES z dnia 1.10.2018r. dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt, zakwalifikowanej jako wymagająca pozwolenia zintegrowanego i zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni Gdańskiej przy ul. Wiślnej 3, 80 – 867 Gdańsk, w związku z możliwością zastosowania art. 204 ust. 2 ustawy POŚ i zezwolenie na odstępstwo od granicznych wielkości emisji dla Emitora 2 (kocioł K6 WP-120) w zakresie emisji SO2 i NOx oraz dla Emitora 4 (kotły K5, K7, K9, K10 OP-230 i K4 WP-70) w zakresie emisji NOx zawartych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. ustanawiającej konkluzje BAT zgodnie  z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

 
 

Załączniki

Pełna treść obwieszczenia - pdf

Data: 2019-01-23 12:02:24 Rozmiar: 654.95k Format: .pdf Pobierz

Pełna treść obwiedszczenia - word

Data: 2019-01-23 12:02:24 Rozmiar: 17.63k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 11
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Misiun
Czas wytworzenia: 2019-01-23 12:02:24
Czas publikacji: 2019-01-23 12:02:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak