Ogłoszenie 6/19 

 

XIV Edycja Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 

Sejmik Województwa Pomorskiego przy współpracy Starostw Powiatowych Województwa Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego XIV Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.

Konkurs obejmuje problematykę wiedzy ogólnej o administracji publicznej, podstawowych wiadomości o województwie pomorskim, wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw.

W tym roku Konkurs odbył się w dwóch etapach. 

I etap powiatowy – w terminie do 29 marca 2019 roku (piątek),
II etap wojewódzki (Gdańsk) – 12 kwietnia 2019 roku (piątek).

Nagrody:

Samorząd Województwa Pomorskiego ufundował nagrody pieniężne dla laureatów – uczeń oraz opiekunów nagrodzonych uczestników w wysokości:

  • I miejsce – 3 000 PLN,
  • II miejsce – 2 000 PLN,
  • III miejsce – 1 000 PLN.

Szkoły macierzyste zdobywców trzech pierwszych miejsc w Konkursie otrzymują nagrody rzeczowe w wysokości:

  • I miejsce – 3 000 PLN,
  • II miejsce – 2 000 PLN,
  • III miejsce – 1 000 PLN.
 

Załączniki

pismo do starostw.pdf

Data: 2019-01-24 10:37:06 Rozmiar: 247.93k Format: .pdf Pobierz

Regulamin 2019.pdf

Data: 2019-01-24 10:37:06 Rozmiar: 327.71k Format: .pdf Pobierz

harmonogram dnia.pdf

Data: 2019-01-24 10:37:06 Rozmiar: 232.95k Format: .pdf Pobierz

Maksymalna dopuszczalna liczba finalistów.pdf

Data: 2019-01-24 10:37:06 Rozmiar: 105.09k Format: .pdf Pobierz

protokół powiat.docx

Data: 2019-01-24 10:37:06 Rozmiar: 12.96k Format: .docx Pobierz

UCHWAŁA NR 450.pdf

Data: 2019-01-24 10:37:06 Rozmiar: 286.67k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA NR 807.pdf

Data: 2019-01-24 10:37:06 Rozmiar: 288.72k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 36
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Burlińska
Czas wytworzenia: 2019-01-24 10:37:06
Czas publikacji: 2019-01-24 10:41:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak