Ogłoszenie 9/19 

 

Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN Sejmik Województwa Pomorskiego zawiadamia, że: Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż:
1)odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk,
2)odcinków dróg wojewódzkich,
3)odcinków dróg krajowych i ekspresowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.

 
 

Załączniki

Pełna treść komunikatu

Data: 2019-01-29 09:58:25 Rozmiar: 835.6k Format: .pdf Pobierz

Pełna treść komunikatu - word

Data: 2019-01-29 09:58:25 Rozmiar: 129.45k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 21
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Diana Frasunkiewicz
Czas wytworzenia: 2019-01-29 09:58:25
Czas publikacji: 2019-01-29 09:58:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak