Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-24 08:52:09 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenia 9/18 Karol Graczyk Edycja artykułu
2018-01-24 07:48:21 2016 / 2016 r. - kontrole zewnętrzne Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2018-01-24 07:44:17 Kontrole zewnętrzne / 2017 r. - kontrole zewnętrzne Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2018-01-24 07:36:50 Petycje / Petycje Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2018-01-24 07:34:23 Złożone petycje / Złożone petycje Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2018-01-24 07:27:59 Złożone petycje / Złożone petycje Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2018-01-24 07:26:21 Złożone petycje / Złożone petycje Przemysław Marczewski Publikacja artykułu
2018-01-24 07:26:15 2017 / Złożone petycje Przemysław Marczewski Przeniesiono
2018-01-23 15:30:50 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenia 9/18 Karol Graczyk Edycja artykułu
2018-01-23 15:04:26 Wynajem / Ogłoszenie 1/2018 Karol Graczyk Edycja artykułu