Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-17 14:31:22 2018 / w sprawie zmiany Statutu Województwa Pomorskiego. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-10-17 13:43:02 2018 / w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-10-17 13:34:57 2018 / w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2018 rok. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-10-17 12:18:41 2018 / w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia wyników pracy oraz wniosków Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego za 2018 rok. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-10-17 12:05:52 2018 / w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-10-17 11:39:16 2018 / w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Skarszewy w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Więckowy”. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-10-17 11:25:15 2018 / w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Władysławowo w postaci przekazania oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej wybudowanych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowości Reda, Chałupy i Jastarnia”. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-10-17 10:40:36 2018 / w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Pomorskie. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-10-17 09:50:33 Zamówienia publiczne / 46/18 Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2018-10-17 09:47:19 2018 / w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Lipianki, gminie Kwidzyn, oznaczonej jako działka nr 8/10, obręb Lipianki, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. Karol Graczyk Publikacja artykułu