Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-25 15:11:07 2018 / w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku oraz określenia trybu pracy tej komisji. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-06-25 15:09:04 2018 / w sprawie przyznania Nagrody specjalnej Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-06-25 15:01:44 2018 / w sprawie realizacji XVIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – SOPOT 2018”. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-06-25 14:57:54 2018 / w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych w postaci samochodów osobowych, zatwierdzenia Regulaminu określającego tryb ich zbycia oraz powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w tej sprawie. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-06-25 14:41:39 Budżet i majątek / BUDŻET WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2018-06-25 13:44:07 Ogłoszenia i komunikaty / Komunikat z dnia 25 czerwca 2018 Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2018-06-25 13:40:54 Ogłoszenia i komunikaty / Komunikat z dnia 25 czerwca 2018 Przemysław Marczewski Publikacja artykułu
2018-06-25 13:04:38 2018 / w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-06-25 13:00:48 2018 / w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2018-06-25 12:11:27 2018 / w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku. Karol Graczyk Publikacja artykułu