Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-15 13:30:01 2016 / w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2017-12-14 15:21:42 Materiały na sesje / Projekty uchwał i materiały na sesje Karol Graczyk Edycja artykułu
2017-12-14 14:58:23 2017 / w sprawie przyznania Nagród specjalnych Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2017-12-14 14:56:30 2017 / w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Puckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025”. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2017-12-14 14:54:18 2017 / w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2017-12-14 14:51:40 2017 / w sprawie wydania decyzji o zwrocie przez beneficjenta Agatę Melara prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacji AC-EXPERT AGATA MELARA środków stanowiących odsetki naliczone w związku z niezłożeniem wniosku o płatność nr RPPM.06.01.02-22-0094/16-003-01 na warunkach, o których mowa w umowie o dofinansowanie nr RPPM.06.01.02-22-0094/16-00 z dnia 23 lutego 2017 r. dotyczącej realizacji projektu „Czas na zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2017-12-14 14:49:32 2017 / w sprawie promocji Województwa Pomorskiego w formie współorganizacji XXIII edycji Zawodów na Orientację „Harce Prezesa”. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2017-12-14 14:47:15 2017 / w sprawie powołania Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie stypendium sportowego oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom i działaczom sportowym. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2017-12-14 14:44:08 2017 / w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie”. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2017-12-14 14:41:54 2017 / w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła integracyjnego w Żukowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – trasy rowerowe wzdłuż dróg gminnych”. Karol Graczyk Publikacja artykułu