Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-23 15:24:59 Wynajem / Ogłoszenie 9/19 Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-23 15:21:58 Wynajem / Ogłoszenie 8/19 Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-23 15:19:54 Imienne wykazy głosowań / Imienne wykazy głosowań Przemysław Marczewski Publikacja artykułu
2019-01-23 15:15:36 Materiały na sesje / Materiały na sesję i projekty uchwał Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 15:12:37 Kalendarz prac sejmiku / Kalendarz prac sejmiku Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 14:25:35 Wynajem / Ogłoszenie 7/19 Przemysław Marczewski Publikacja artykułu
2019-01-23 14:21:37 Wynajem / Ogłoszenie 6/19 Przemysław Marczewski Publikacja artykułu
2019-01-23 13:52:02 Opłaty za korzystanie ze środowiska / Opłaty za korzystanie ze środowiska Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 13:51:15 Oferty pracy / Oferty pracy Karol Graczyk Edycja artykułu
2019-01-23 13:47:38 Oferty pracy / Oferta 8/2019 Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-23 13:07:49 Zamówienia publiczne / 84/18 Karol Graczyk Edycja artykułu
2019-01-23 12:44:12 Infrastruktura / Sprawy do załatwienia w Departamencie Infrastruktury Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 12:42:06 Oferty pracy / Oferty pracy Karol Graczyk Edycja artykułu
2019-01-23 12:39:31 Oferty pracy / Oferta 7/2019 Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-23 12:02:24 Obwieszczenia i zawiadomienia / Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2019 Przemysław Marczewski Publikacja artykułu
2019-01-23 11:22:45 Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska / Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 10:54:12 Opłaty za korzystanie ze środowiska / Opłaty za korzystanie ze środowiska Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 10:51:33 Opłaty za korzystanie ze środowiska / Opłaty za korzystanie ze środowiska Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 10:50:25 Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne / Sprawy do załatwienia: Środowisko, Rolnictwo, Zasoby Naturalne Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 10:43:31 Nagrania z sesji / Nagrania z sesji Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 10:42:15 Materiały na sesje / Materiały na sesję i projekty uchwał Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 10:39:10 Rok 2018 / Protokoły z roku 2018 Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 10:36:39 2019 / w sprawie przyjęcia deklaracji na pożegnanie Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska Przemysław Marczewski Publikacja artykułu
2019-01-23 09:23:55 2018 / Oferta 98/2018 Karol Graczyk Edycja artykułu
2019-01-23 08:45:02 Kalendarz prac sejmiku / Kalendarz prac sejmiku Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 08:30:22 Rejestr interpelacji / Rejestr interpelacji Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 07:49:55 Materiały na sesje / Materiały na sesję i projekty uchwał Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-22 15:09:21 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie 5/19 Przemysław Marczewski Publikacja artykułu
2019-01-22 14:28:52 Kadencja 2018-2023 / Guzikiewicz Karol Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-22 14:24:30 Interpelacje / Interpelacje Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-22 14:22:11 Kalendarz prac sejmiku / Kalendarz prac sejmiku Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-22 09:39:32 2019 / w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2020. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:35:05 2019 / w sprawie powołania Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:30:29 2019 / w sprawie promocji Województwa Pomorskiego w formie współorganizacji „59. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera roku 2018 w Regionie Słupskim”. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:26:08 2019 / w sprawie promocji Województwa Pomorskiego w formie współorganizacji Halowych Zawodów Międzynarodowych w skokach przez przeszkody. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:22:43 2019 / w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości, warunków przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń magazynowo-garażowych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, na działce nr 145/5, obręb 2 oraz powołania Komisji Przetargowej. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:20:32 2019 / w sprawie ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia garażowego zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, na działce nr 145/16, obręb 2 oraz powołania Komisji Przetargowej. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:17:10 2019 / w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem części gruntu zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, na działce nr 145/5, obręb 2, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:14:08 2019 / w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:01:56 2019 / w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Gdańsku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 261/3, obręb 0025 (Firoga) oraz udzielenia pełnomocnictwa do dokonania podziału nieruchomości. Karol Graczyk Publikacja artykułu