Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-23 13:07:49 Zamówienia publiczne / 84/18 Karol Graczyk Edycja artykułu
2019-01-23 12:44:12 Infrastruktura / Sprawy do załatwienia w Departamencie Infrastruktury Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 12:42:06 Oferty pracy / Oferty pracy Karol Graczyk Edycja artykułu
2019-01-23 12:39:31 Oferty pracy / Oferta 7/2019 Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-23 12:02:24 Obwieszczenia i zawiadomienia / Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2019 Przemysław Marczewski Publikacja artykułu
2019-01-23 11:22:45 Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska / Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 10:54:12 Opłaty za korzystanie ze środowiska / Opłaty za korzystanie ze środowiska Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 10:51:33 Opłaty za korzystanie ze środowiska / Opłaty za korzystanie ze środowiska Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 10:50:25 Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne / Sprawy do załatwienia: Środowisko, Rolnictwo, Zasoby Naturalne Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-23 10:43:31 Nagrania z sesji / Nagrania z sesji Przemysław Marczewski Edycja artykułu