Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-22 14:22:11 Kalendarz prac sejmiku / Kalendarz prac sejmiku Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-22 09:39:32 2019 / w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2020. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:35:05 2019 / w sprawie powołania Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:30:29 2019 / w sprawie promocji Województwa Pomorskiego w formie współorganizacji „59. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera roku 2018 w Regionie Słupskim”. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:26:08 2019 / w sprawie promocji Województwa Pomorskiego w formie współorganizacji Halowych Zawodów Międzynarodowych w skokach przez przeszkody. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:22:43 2019 / w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości, warunków przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń magazynowo-garażowych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, na działce nr 145/5, obręb 2 oraz powołania Komisji Przetargowej. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:20:32 2019 / w sprawie ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia garażowego zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, na działce nr 145/16, obręb 2 oraz powołania Komisji Przetargowej. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:17:10 2019 / w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem części gruntu zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, na działce nr 145/5, obręb 2, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:14:08 2019 / w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-22 09:01:56 2019 / w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Gdańsku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 261/3, obręb 0025 (Firoga) oraz udzielenia pełnomocnictwa do dokonania podziału nieruchomości. Karol Graczyk Publikacja artykułu