Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-21 15:16:59 2019 / w sprawie przyjęcia Zasad aplikowania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” realizowanych na terenach wiejskich. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 14:43:24 2019 / w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku oraz powołania Komisji konkursowej. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 14:41:33 Ogłoszenia i komunikaty / Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-21 14:40:55 Ogłoszenia i komunikaty / Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-21 14:36:03 Ogłoszenia i komunikaty / Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego Przemysław Marczewski Publikacja artykułu
2019-01-21 14:33:40 2019 / w sprawie nadania numeru drodze gminnej na terenie Gminy Koczała. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 14:27:13 2019 / w sprawie nadania numerów drogom gminnym na terenie Gminy Tczew. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 14:09:47 Turystyka / Sprawy do załatwienia: Turystyka Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-21 13:44:30 Turystyka / Sprawy do załatwienia: Turystyka Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-21 13:42:10 2019 / w sprawie podpisania Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Karol Graczyk Publikacja artykułu