Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-21 13:34:08 2018 / Oferta 96/2018 Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-21 13:32:20 2019 / o zmianie uchwały w sprawie uzgodnienia składu Rady Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 13:25:23 2019 / w sprawie przyznania środków finansowych na nagrodę Grand Prix w III Triennale Sztuki Pomorskiej. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 13:22:40 Turystyka / Sprawy do załatwienia: Turystyka Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-21 13:19:24 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi / Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-21 13:16:44 2019 / w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn Prabuty”. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 13:15:55 2018 / Oferta 99/2018 Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-21 13:07:59 2019 / o zmianie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw regionalnej polityki imigracyjnej. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 13:01:51 Oferty pracy / Oferty pracy Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-21 12:59:49 Oferty pracy / Oferta 6/2019 Przemysław Marczewski Publikacja artykułu