Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-21 12:34:15 2019 / w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze” na rok 2019. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 12:28:20 2019 / w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 12:23:36 2019 / w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na rok 2019. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 12:05:02 2019 / zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Pomorskiego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 11:47:24 2019 / w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 11:13:55 Kontrole zewnętrzne / 2018 r. - kontrole zewnętrzne Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-21 10:53:38 2017 / 2017 r. - kontrole zewnętrzne Przemysław Marczewski Edycja artykułu
2019-01-21 10:20:14 2019 / w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim, obręb 4, oznaczonej jako działka nr 6/24, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi KW Nr GD1A/00034708/7. Karol Graczyk Publikacja artykułu
2019-01-21 10:16:04 2019 / w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Adamowi Mikołajczykowi oraz panu Markowi Maziarzowi. Karol Graczyk Edycja artykułu
2019-01-21 10:14:42 2019 / w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca. Karol Graczyk Publikacja artykułu