Informacje na temat ośrodków adopcyjnych, które na terenie województwa pomorskiego prowadzą postępowanie adopcyjne 

 

 

 

 1. Na mocy Uchwały Nr 319/XVI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku oraz nadania jej statutu, od dnia 01 kwietnia 2012 roku funkcjonuje Pomorski Ośrodek Adopcyjny - jednostka budżetowa Województwa Pomorskiego.

  Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku przejął zadania realizowane od dnia 01 stycznia 2012 roku przez Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku działający w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

  Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku prowadzi wojewódzki bank danych o dzieciach z terenu województwa pomorskiego oczekujących na przysposobienie.
  Kontakt:
  Pomorski Ośrodek Adopcyjny
  al. Gen. Józefa Hallera 14
  80-401 Gdańsk
  tel. (58) 341 46 07 oraz (58) 341 46 94
  fax: (58) 341 44 53
  e-mail: sekretariat@poa-gdansk.pl
  strona www: www.poa-gdansk.pl
 2. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
  Województwo Pomorskie zawarło z Fundacją „Dla Rodziny” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2 umowę o realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego na okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  Kontakt:
  Fundacja „dla Rodziny”
  ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2
  80-283 Gdańsk
  tel. (58) 511 03 75
  fax: (58) 342 78 69
  e-mail: fundacjadlarodziny@gmail.com
  strona www: www.dlarodziny.org

 


Liczba odwiedzin : 975
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-19 12:23:16
Czas publikacji: 2018-01-03 13:37:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak