Wydawanie opinii w procesie uzgadniania projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię 

 
 
Podstawa prawna: Art. 23 ustawy Prawo energetyczne
Opis sprawy: W toku prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania mającego na celu uzgodnienie projektu planu przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię wymagana jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa
Wymagane dokumenty: Wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Opłaty: Brak
Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Referat Planowania Energetycznego,

tel. 58 32 68 316

Termin załatwienia sprawy: 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania. Nie wydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii
Miejsce złożenia dokumentów: Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80 – 180 Gdańsk.
Tryb odwoławczy: Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
Dodatkowe uwagi: Opinia jest wydawana przez Zarząd Województwa Pomorskiego w formie postanowienia
 

Liczba odwiedzin : 753
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-20 12:27:49
Czas publikacji: 2015-05-20 12:29:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak