Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenia 9/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2018-01-24 08:52:09
Ogłoszenie 10/18

Informacja o możliwości zgłoszenia przez radnego kandydatów do rad muzeów.

2018-01-23 14:30:36
Ogłoszenie 8/18

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 86/300/18  z dnia 23 stycznia 2018 r., konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”.

2018-01-23 11:19:31
Ogłoszenie 7/18

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert.

2018-01-19 08:39:44
Ogłoszenie 6/18

XIII Edycja Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

2018-01-18 11:33:07
Ogłoszenie 5/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowanych na terenach wiejskich.
2018-01-10 15:11:13
Ogłoszenie 4/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs dla gmin z terenu województwa pomorskiego „Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną”.

2018-01-10 10:30:17
Ogłoszenie 3/18

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie pomorskim.

2018-01-09 14:24:32
Ogłoszenie 2/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”

2018-01-09 12:32:09
Ogłoszenie 1/18

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich za okres od 01 września 2015 r. do 10 grudnia 2016 r.

2018-01-09 08:14:11