Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 71/18

Stypendia dla twórców kultury – nabór wniosków.

Zarząd Województwa Pomorskiego realizując uchwałę nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury zmienioną uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2019

2018-10-16 11:35:58
Ogłoszenie 70/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

2018-10-10 08:11:57
Ogłoszenie 56/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich

Zarząd Województwa Pomorskiego unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresiewspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych
i obywatelskich, ogłoszony uchwałą nr 899/358/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

 

2018-10-03 08:06:17
Ogłoszenie 69/18

Informujemy, że 27 września 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu Zdolni z Pomorza” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2 

2018-10-02 12:23:43
Ogłoszenie 68/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2018/2019

2018-10-01 08:45:19
Ogłoszenie 65/18

Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 1017/367/18 z dnia 27 września 2018 r., ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.

2018-09-27 15:37:56
Ogłoszenie 67/18

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 1016/367/18  z dnia 27 września 2018 r., konkursu ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.
 
Treść uchwały 1016/367/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2018 r.  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
2018-09-27 13:13:47
Ogłoszenie 66/18

Informujemy, że  Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1015/367/18 z dnia 27 września 2018 r.  uchylił uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”

Treść uchwały 1015/367/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2018 r.  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2018-09-27 13:06:08
Ogłoszenie 60/18

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Województwa Pomorskiego.

2018-09-25 14:15:25
Ogłoszenie 64/18

Ogłoszenie w sprawie Niepodległosciowej Kadry Pomorskiego LZS

2018-09-25 11:55:06