Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 61/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2018”

2017-12-06 15:06:43
Ogłoszenie 60/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów rozwoju sportu przyczyniających się do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w województwie pomorskim w roku 2018”

2017-12-06 15:06:35
Ogłoszenie 59/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2018”

2017-12-06 15:06:27
Ogłoszenie 58/17

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2018”

2017-12-06 15:06:19
Ogłoszenie 57/17

Ogłoszenie o wynikach oceny merytorycznej wniosków studentów o stypendia przeprowadzonej przez Komisję Stypendialną

2017-12-06 14:21:50
Ogłoszenie 56/17

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Województwa Pomorskiego 

2017-11-30 10:37:07
Ogłoszenie 55/17

Ogłoszenie o naborze Komisji Konkursowej w dziedzinie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego w latach 2018-2022.

2017-11-28 09:17:21
Ogłoszenie 54/17

21 listopada Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1237/286/17 w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2017/2018 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego” finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego.

2017-11-23 14:42:10
Ogłoszenie 53/17

Informujemy, że 21 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2017/2018 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.

2017-11-23 14:40:19
Ogłoszenie 52/17

Informujemy, że 21 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2017/2018 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2

2017-11-22 11:09:14