Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 91/18

Uchwała w sprawie określenia procedury wyłaniania kandydatów do ZO ZWRP

2018-12-05 13:20:45
Ogłoszenie 79/18

Województwo Pomorskie zaprasza do złożenia oferty na: na usługę wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników seminarium organizowanego w ramach Projektu pt. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”.

Ogłoszenie zostało zmienione dnia 31 października 2018 r.

2018-11-26 11:48:06
Ogłoszenie 90/18

Województwo Pomorskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na kontroli i weryfikacji sprawozdań z realizacji Projektu pt. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich.

2018-11-21 14:17:36
Ogłoszenie 89/18

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą Nr 1218/382/18 z dnia 20 listopada 2018r. , konkursu ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.
2018-11-20 12:53:24
Ogłoszenie 88/18

Informujemy, że 15 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.

2018-11-20 12:40:52
Ogłoszenie 87/18

Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie poradnictwa specjalistycznego w Gdańskim Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” i Internetowym Telefonie Zaufania poprzez dodruk skryptu szkoleniowego „Telefon Zaufania-Słucham”.

2018-11-20 12:25:55
Ogłoszenie 86/18

Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Integracja oraz wsparcie środowisk kombatanckich z województwa pomorskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

2018-11-20 11:41:18
Ogłoszenie 85/18

15 listopada Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1204/381/18w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego” finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego.

2018-11-19 11:02:30
Ogłoszenie 84/18

Informujemy, że 15 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2

2018-11-16 09:59:26
Ogłoszenie 83/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza przetarg publiczny (pisemny) na sprzedaż dwóch używanych elektrycznych pojazdów kolejowych serii EN57 o numerach 765 i 952

2018-11-15 12:40:18