Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat z dnia 25 czerwca 2018

Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN

2018-06-25 13:44:07
Ogłoszenie 46/18

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – wybór Operatora projektu na mikrodotacje w ramach regarantingu na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

2018-06-25 09:06:28
Ogłoszenie 48/18

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2018-06-22 11:36:32
Ogłoszenie 47/18

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2018-06-22 11:30:18
Komunikat z dnia 14 czerwca 2018

Komunikat do przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej w województwie pomorskim

2018-06-14 13:10:15
Ogłoszenie 45/18

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego na rok szkolny 2018/2019

2018-06-14 12:34:05
Ogłoszenie 44/18

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 na rok szkolny 2018/2019

2018-06-14 12:29:27
Ogłoszenie 43/18

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2018/2019

2018-06-14 12:24:36
Ogłoszenie 41/18

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych stanowiących własność Województwa Pomorskiego

2018-06-14 09:05:18
Ogłoszenie 42/18

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu:Upamiętnienie etnografa Powiśla poprzez wydanie książki pt. Ziemia malborska. Kultura ludowa.

2018-06-12 12:21:45