Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 52/18

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych stanowiących własność Województwa Pomorskiego

2018-08-21 13:25:23
Ogłoszenie 55/18

Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 876/356/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r., ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka"

2018-08-21 13:10:36
Ogłoszenie 54/18

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu  pn.: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”na rok szkolny 2018/2019.

2018-08-20 14:26:17
Ogłoszenie 53/18

Ogłoszenie o realizacji zadania "Pomorska Akademia Tyczki"

2018-08-10 14:33:27
Ogłoszenie 51/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Organizacja konferencji z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski poświęconej podsumowaniu i perspektywom sportu w województwie pomorskim” na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących

2018-08-02 10:56:20
Ogłoszenie 49/18

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów służbowych

2018-08-02 10:52:47
Ogłoszenie 50/18

W dniu 24 lipca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu złożona przez Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z siedzibą w Luzinie, przy ul. Mickiewicza 22, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kop piłkę nie kolegę – Wakacyjna Liga Orlik.

2018-08-01 14:20:30
Komunikat z dnia 26 lipca 2018

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie art. 14kb pkt. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.1307)

2018-07-26 09:36:19
Komunikat z dnia 25 czerwca 2018

Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN

2018-06-25 13:44:07
Ogłoszenie 46/18

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – wybór Operatora projektu na mikrodotacje w ramach regarantingu na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

2018-06-25 09:06:28