Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 26/18

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych stanowiących własność Województwa Pomorskiego wraz ze zdjęciami 

2018-04-24 11:42:33
Ogłoszenie 25/18

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu: Wystawa twórców Gdańskiego Okręgu ZPAP. „Wolność w sztuce – 3 pokolenia”.

2018-04-24 11:26:18
Ogłoszenie 24/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”

2018-04-10 15:10:47
Ogłoszenie 14/18

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2018-04-05 10:15:21
Ogłoszenie 23/18

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że na mocy uchwały Nr 308/317/18 z dnia 29 marca 2018 r. odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Nr 141/304/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2018 r.
2018-04-03 08:23:49
Ogłoszenie 22/18

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz realizacji działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej

2018-03-28 10:43:39
Ogłoszenie 21/18

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych stanowiących własność Województwa Pomorskiego 

2018-03-27 11:02:44
Ogłoszenie 20/18

Uchwała Nr 258/314/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 marca 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie otwartego konkursu ofert pod nazwą „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2018” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2018

2018-03-23 15:25:18
Ogłoszenie 1/18

Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich za lata 2011 - 2016.

2018-03-22 10:14:19
Ogłoszenie 18/18

Uchwałą 222/312/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 marca 2018 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pod nazwą „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2018".

2018-03-13 12:55:33