Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 13/19

Zapytanie ofertowe na organizację i kompleksową obsługę Posiedzenia Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP: 17-18 czerwca 2019 r.

 

2019-02-08 13:32:20
Ogłoszenie 7/19

Zapytanie ofertowe na  organizację i kompleksową obsługę Posiedzenia Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP: 09-10 kwietnia 2019 r.

Treść ogłoszenia została zmieniona

2019-02-07 13:29:43
Ogłoszenie 12/19

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2019-02-05 12:50:05
Ogłoszenie 11/19

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej

2019-01-30 13:14:14
Ogłoszenie 10/19

Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków autostrady A1 i linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN
Sejmik Województwa Pomorskiego zawiadamia, że: Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż:
1)autostrady A1,
2)odcinków dróg linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.

2019-01-29 10:07:26
Ogłoszenie 9/19

Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN Sejmik Województwa Pomorskiego zawiadamia, że: Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż:
1)odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk,
2)odcinków dróg wojewódzkich,
3)odcinków dróg krajowych i ekspresowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.

2019-01-29 09:58:25
Ogłoszenie 8/19

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 62/17/19   z dnia 24 stycznia 2019 r., konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”.

2019-01-24 13:21:48
Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, jako Przewodniczący Konwentu Honorowego Wyróżnienia informuje, iż została rozpoczęta  procedura przyjmowania wniosków o nadanie „Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego”.

2019-01-24 11:12:11
Ogłoszenie 6/19

XIV Edycja Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

2019-01-24 10:41:39
Ogłoszenie 5/19

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport: „SZKOLENIA” oraz „AKTYWIZACJA

2019-01-22 15:09:21
Ogłoszenie 4/19

Informujemy, że Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 9/12/19 z dnia 8 stycznia 2019 roku rozstrzygnął o przyznaniu stypendiów sportowych na okres od 1 lutego do 30 listopada 2019 roku. W załączeniu przedstawiamy zestawienie przyznanych stypendiów, będące jednocześnie załącznikiem do wskazanej wyżej uchwały.

2019-01-09 12:39:09
Ogłoszenie 3/19

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie pomorskim.

2019-01-08 13:11:25
Ogłoszenie 2/19

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu zmian regulaminów: Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.

2019-01-08 11:30:21
Ogłoszenie 1/19

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”.

2019-01-03 13:24:50
10 20 30 40 50 Wyników