Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie 4/19

Informujemy, że Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 9/12/19 z dnia 8 stycznia 2019 roku rozstrzygnął o przyznaniu stypendiów sportowych na okres od 1 lutego do 30 listopada 2019 roku. W załączeniu przedstawiamy zestawienie przyznanych stypendiów, będące jednocześnie załącznikiem do wskazanej wyżej uchwały.

2019-01-09 12:39:09
Ogłoszenie 3/19

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie pomorskim.

2019-01-08 13:11:25
Ogłoszenie 2/19

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu zmian regulaminów: Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.

2019-01-08 11:30:21
Ogłoszenie 1/19

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”.

2019-01-03 13:24:50