Wydawanie opinii w sprawie gminnych projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

 

 

Podstawa prawna: Art. 19 ustawy Prawo energetyczne.
Opis sprawy: Opracowany przez gminę (miasto) projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  • Projekt założeń (lub aktualizacji) do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Opłaty: Brak
Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Referat Planowania Energetycznego,

tel. 58 32 68 316

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc
Miejsce złożenia dokumentów: Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80 – 180 Gdańsk.
Tryb odwoławczy: Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
Dodatkowe uwagi: Opinia jest wydawana przez Zarząd Województwa Pomorskiego w formie uchwały
 


Liczba odwiedzin : 1040
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-20 12:29:51
Czas publikacji: 2015-05-20 12:30:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak