Sprawy do załatwienia: Turystyka 

 
 

W przypadku wniosków dotyczących działalności gospodarczej w turystyce, wszystkie składane dokumenty muszą być oryginałami

 

Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych:

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek:

Usługi hotelarskie:

  1. Wniosek o wydanie PROMESY dla obiektu hotelarskiego
  2. Wniosek o zaszeregowanie do rodzaju HOTEL i nadanie kategorii
  3. Wniosek o zaszeregowanie do rodzaju MOTEL i nadanie kategorii
  4. Wniosek o zaszeregowanie do rodzaju PENSJONAT i nadanie kategorii
  5. Wniosek o zaszseregowanie do rodzaju KEMPING_CAMPING i nadanie kategorii
  6. Wniosek o zaszeregowanie do rodzaju DOM WYCIECZKOWY i nadanie kategorii
  7. Wniosek o zaszeregowanie do rodzaju SCHRONISKO, SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE i nadanie kategorii
  8. Wniosek o ZMIANĘ/POTWIERDZENIE zaszeregowania obiektu do rodzaju HOTEL i kategorii
  9. Załącznik do wniosku o zaszeregowanie dla wszystkich obiektów-min.wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych
  10. Opłata związana z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego
 

Liczba odwiedzin : 7374
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-20 12:58:21
Czas publikacji: 2019-01-21 14:09:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak