Informacja o przekazywaniu informacji o programach zdrowotnych 

 
 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje gmina, powiat, samorząd województwa oraz wojewoda przekazują informacje o programach zdrowotnych w formie pisemnej i elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do w/w Rozporządzenia (Dz.U.2008.163.1024).
 

Liczba odwiedzin : 889
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-05-20 13:56:57
Czas publikacji: 2015-05-20 13:57:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak