Zamówienia publiczne 

 
 
 

Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
17/19

Usługa transportu podczas wizyt studyjnych u pracodawców i w szkołach wyższych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

2019-03-12 2019-03-20
11/19

postępowanie na Wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena potrzeb w zakresie rozwoju usług społecznych i infrastruktury społecznej w województwie pomorskim

2019-03-07 2019-03-29
16/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego systemu klimatyzacji (tj. dokumentacji instalacji schładzania i ogrzewania) obiektu położonego w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 1

2019-03-19 2019-03-29
13/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej  niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: ZAKUP i dostarczenie artykułów promocyjno – reklamowych

2019-02-28 2019-03-08
6/19

Usługa transportu podczas wizyt studyjnych u pracodawców i w szkołach wyższych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

2019-02-21 2019-03-04
15/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papierniczych

2019-03-12 2019-03-12
9/19

Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa pomorskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k

2019-02-26 2019-03-08
5/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (T.J. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) na WYKONANIE USŁUG DRUKARSKICH

2019-02-14 2019-02-25
7/19

Odśnieżanie i sprzątanie terenów zewnętrznych oraz sprzątanie pomieszczeń na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Pomorskiego

2019-02-26 2019-03-06
1/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na  dostawę materiałów  biurowych i papierniczych

2019-02-26 2019-02-26
Liczba odwiedzin : 59941
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanta Jeryś
Czas wytworzenia: 2018-06-28 14:39:09
Czas publikacji: 2018-07-06 09:33:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak