Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
16/18

Najem 5 samochodów osobowych.

2018-03-20 2018-03-29
13/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi recepcji hotelowej dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

2018-03-23 2018-04-06
15/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne  dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

2018-03-14 2018-03-29
19/18

Wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń dla pracowników  podmiotów leczniczych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, uczestniczących w realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 27.03.2018 r.

2018-03-12 2018-03-23
33/17

postępowanie na budowę i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS.

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 27 października 2017 r.

UWAGA!!! W dniu 19.10.2017 r. zmiana ogłoszenia i terminu składania ofert na dzień 8 listopada 2017 r.

UWAGA!!! W dniu 2.11.2017 r. zmiana ogłoszenia i terminu składania ofert na dzień 9 listopada 2017 r.

UWAGA!!! W dniu 7.11.2017 r. zmiana ogłoszenia i terminu składania ofert na dzień 24 listopada 2017 r.

UWAGA!!! W dniu 8.11.2017 zmiana ogłoszenia (m.in. zapis dotyczący Wadium dla wszystkich części zamówienia, nazwa i adres Zamawiającego, SIWZ).

UWAGA!!! W dniu 22.11.2017 r. zmiana ogłoszenia i terminu składania ofert na dzień 11 grudnia 2017 r.

 

 

 

2017-08-08 2017-12-11
22/18

Postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych - montaż i demontaż" dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2018-03-22 2018-04-06
6/18

Zapytanie o cenę na dostawę artykułów biurowych i papierniczych 

2018-02-28 2018-02-28
25/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 138g ustawy Pzp, o wartości powyżej 750 000 euro pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu sztauowania i mocowania ładunków w kontenerach dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
2018-03-21 2018-04-05
17/18

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie  z art. 138g ustawy Pzp, o wartości powyżej 750 000 euro pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w księgowości dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

2018-03-21 2018-04-05
11/18

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”, objętych pakietem nr 2, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.

2018-02-13 2018-02-28