Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
14/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu inseminacji bydła dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

2018-03-15 2018-03-29
15/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne  dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

2018-03-14 2018-03-29
4/18

Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych.

2018-02-21 2018-03-01
19/18

Wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń dla pracowników  podmiotów leczniczych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, uczestniczących w realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie

2018-03-12 2018-03-23
9/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na  WYKONANIE I DOSTARCZENIE ARTYKUŁÓW PROMOCYJNO – REKLAMOWYCH.
2018-02-08 2018-02-16
5/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Zakup i dostawę bonów towarowych

2018-01-23 2018-02-12
8/18

Budowa parkingu - II etap przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku,  na dz. nr 214/6 i 214/7 obr.0099

2018-02-06 2018-02-21
6/18

Zapytanie o cenę na dostawę artykułów biurowych i papierniczych 

2018-02-28 2018-02-28
11/18

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”, objętych pakietem nr 2, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.

2018-02-13 2018-02-28
3/18

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę tonerów do kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera Mita i Mita

2018-02-19 2018-02-19