Zamówienia publiczne 

 

 

 


Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
86/18

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Wykonanie, dostawa i montaż rolet wewnętrznych okiennych materiałowych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 1

2018-12-18 2019-01-15
85/18

postępowanie na dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych

2018-12-11 2018-12-19
31/18

Postępowanie  w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 7 stycznia 2019

2018-10-22 2019-01-07
84/18

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie obozu naukowego dla 40 uczestników projektu „Zdolni z Pomorza

2018-12-13 2018-12-21
67/18

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie badania pt.: „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem”

Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 5.12.2018 r.

2018-10-22 2018-12-05
76/18

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I  ZAGRANICZNYM

2018-10-30 2018-11-20
79/18

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: Organizacja spotkań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-12-05 2018-12-13
72/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Województwa Pomorskiego.
2018-11-23 2018-11-23
73/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych

2018-11-22 2018-12-03
70/18

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

2018-10-18 2018-10-26
81/18

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie raportu pt.: „Scenariusze rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Regionie Morza Bałtyckiego”

2018-12-04 2018-12-12
82/18

Postępowanie prowadzone  na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6  „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Sukcesywne świadczenie usług cateringowych”

2018-12-04 2018-12-12
77/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych do budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku

2018-12-05 2018-12-05
74/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne

2018-10-30 2018-11-20
69/18

Postępowanie prowadzone  na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Sukcesywne świadczenie usług cateringowych”

2018-11-15 2018-11-26
75/18

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie raportu pt.: „Scenariusze rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Regionie Morza Bałtyckiego”

2018-10-16 2018-10-30
71/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

2018-11-20 2018-12-04
78/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie usług drukarskich.

2018-10-30 2018-11-07
63/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:

Dostawę licencji oprogramowania biurowego, nowego serwera oraz dysków twardych

2018-09-17 2018-10-24
66/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej.
2018-10-16 2018-10-24
65/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych

2018-09-19 2018-09-27
46/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie: badania ewaluacyjnego pn.:„Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

2018-07-23 2018-08-28
59/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie: Kompleksowej dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.
2018-08-21 2018-09-28
61/18

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp, o wartości powyżej 750 000 euro pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu stolarstwa dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

2018-08-30 2018-09-13
42/18

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.Oszacowanie wartości wskaźnika dotyczącego uczestników znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2018-07-16 2018-08-21
39/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie: badania ewaluacyjnego pn.:„Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2018-07-13 2018-08-20
45/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Aktualizacja oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020“

2018-07-13 2018-08-20
64/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) na „Wykonanie usług drukarskich”

2018-09-06 2018-09-14
53/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie: „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ”

2018-07-13 2018-08-21
62/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej  niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, dodatkowymi opłatami produktowymi, opłatami depozytowymi i opłatami na kampanie edukacyjne, opłatami za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłatami rocznymi i rejestrowymi, opłatami i karami za usunięcie drzewa lub krzewu i innymi oraz księgowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami, aktualizacją i serwisem gwarancyjnym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku”

ZMIANA TEMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2018

2018-08-28 2018-09-06
58/18
Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS.
2018-08-02 2018-08-20
56/18

postępowanie na dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych

2018-08-23 2018-08-31
60/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) „Wykonanie usług drukarskich”

2018-08-21 2018-08-29
49/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie dokumentacji do programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim

2018-08-02 2018-08-13
47/18

Postepowanie na: Organizację spotkań i seminariów w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-07-05 2018-07-13
54/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na dostawę tonerów do kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA MITA I MITA

2018-08-23 2018-08-23
51/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej  niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Kompleksową obsługę 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego organizowanego przez Województwo Pomorskie w dniach  12-13 czerwca 2019 r. w Gdańsku.

2018-07-17 2018-08-13
57/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) na Wykonanie usług drukarskich

2018-08-07 2018-08-17
52/18

Postępowanie na: Organizację spotkań i wizyt studyjnych w ramach projektu pozakonkursowego: „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-07-17 2018-07-25
55/18

postępowanie na: Modernizację IV p budynku UMWP przy ul. Okopowej 21/27 wraz z wyposażeniem klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu wraz z remontem części piwnic i wykonaniem stolarki okiennej w korytarzach I-IV p.

2018-07-24 2018-08-08
48/18

Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej  niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Wykonanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej Funduszy Europejskich w 2018 roku w województwie pomorskim.

2018-07-19 2018-07-27
41/18

Organizacja obozu naukowego dla 30 wyróżnionych stypendystów projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019”.

2018-05-30 2018-06-11
50/18

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017  r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, na: Usługę przeglądów okresowych i serwisu infomatów.

2018-07-03 2018-07-11
33/18

postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: "Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i urządzen wielofunkcyjnych"

2018-07-10 2018-07-10
38/18

Organizacja obozu edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół zawodowych

2018-05-15 2018-05-24
36/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi recepcji hotelowej dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

2018-05-17 2018-06-11
26/18

Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie  i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS.

Zmiana terminu składania ofert na 10 maja 2018

2018-04-11 2018-05-07
44/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie praktyk i staży zawodowych u pracodawców/ przedsiębiorców oraz konkursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

2018-06-15 2018-06-28
43/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),zwanej dalej ustawą Pzp  o wartości szacunkowej niższej  niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Usługę przeglądów okresowych i serwisu infomatów.

2018-06-21 2018-06-29
35/18

postępowani o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papierniczych

2018-06-08 2018-06-08
Liczba odwiedzin : 47741
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanta Jeryś
Czas wytworzenia: 2018-06-28 14:39:09
Czas publikacji: 2018-07-06 09:33:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak