Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
69/15

Promocja Województwa Pomorskiego w związku z realizacją filmu „Kamerdyner”

2015-12-14 2015-12-14
71/15

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sukcesywne świadczenie usług cateringowych.

2015-12-10 2015-12-10
65/15

Przetarg na zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej. 

Zmiana terminu składania ofert na 26 listopada 2015.

2015-11-17 2015-11-26
60/15

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. euro na wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych

2015-11-12 2015-11-20
61/15

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 207 tys. euro na dostawę tonerów do kserokopiarek Kyocera Mita i Mita

2015-12-01 2015-12-01
53/15

Przetarg nieograniczony na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

 

Zmiana terminu składania ofert na dzień 6 listopada 2015

2015-10-20 2015-11-06
59/15

Przetarg na  dostawę licencji oprogramowania biurowego oraz operacyjnego.

 

Zmiana terminu składania ofert na dzień 13 listopada 2015

2015-11-03 2015-11-13
51/15

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż ergonomicznych krzeseł biurowych

2015-10-15 2015-10-23
56/15

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. euro na wykonanie druku materiałów promocyjno- reklamowych na potrzeby uczestnictwa w targach branżowych, seminariach, konferencjach, eventach promujących przedsięwzięcie „Rewitalizacja planowanego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa, Zalew Wiślany)”

 

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 2 LISTOPADA 2015

2015-10-20 2015-11-02
47/15

Przetarg na pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy (wyłącznie Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne i Działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki) oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (wyłącznie Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2015-08-26 2015-10-06