Zamówienia publiczne 

 

 

 


Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
65/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych

2018-09-19 2018-09-27
46/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie: badania ewaluacyjnego pn.:„Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

2018-07-23 2018-08-28
59/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie: Kompleksowej dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.
2018-08-21 2018-09-28
61/18

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp, o wartości powyżej 750 000 euro pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu stolarstwa dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

2018-08-30 2018-09-13
42/18

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.Oszacowanie wartości wskaźnika dotyczącego uczestników znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2018-07-16 2018-08-21
39/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie: badania ewaluacyjnego pn.:„Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2018-07-13 2018-08-20
45/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Aktualizacja oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020“

2018-07-13 2018-08-20
64/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) na „Wykonanie usług drukarskich”

2018-09-06 2018-09-14
53/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie: „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ”

2018-07-13 2018-08-21
62/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej  niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, dodatkowymi opłatami produktowymi, opłatami depozytowymi i opłatami na kampanie edukacyjne, opłatami za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłatami rocznymi i rejestrowymi, opłatami i karami za usunięcie drzewa lub krzewu i innymi oraz księgowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami, aktualizacją i serwisem gwarancyjnym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku”

ZMIANA TEMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2018

2018-08-28 2018-09-06
Liczba odwiedzin : 47758
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanta Jeryś
Czas wytworzenia: 2018-06-28 14:39:09
Czas publikacji: 2018-07-06 09:33:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak