Zamówienia publiczne 

 

 

 


Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
58/18
Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS.
2018-08-02 2018-08-20
56/18

postępowanie na dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych

2018-08-23 2018-08-31
60/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) „Wykonanie usług drukarskich”

2018-08-21 2018-08-29
49/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie dokumentacji do programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim

2018-08-02 2018-08-13
47/18

Postepowanie na: Organizację spotkań i seminariów w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-07-05 2018-07-13
54/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na dostawę tonerów do kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA MITA I MITA

2018-08-23 2018-08-23
51/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej  niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty, określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Kompleksową obsługę 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego organizowanego przez Województwo Pomorskie w dniach  12-13 czerwca 2019 r. w Gdańsku.

2018-07-17 2018-08-13
57/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) na Wykonanie usług drukarskich

2018-08-07 2018-08-17
52/18

Postępowanie na: Organizację spotkań i wizyt studyjnych w ramach projektu pozakonkursowego: „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-07-17 2018-07-25
55/18

postępowanie na: Modernizację IV p budynku UMWP przy ul. Okopowej 21/27 wraz z wyposażeniem klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu wraz z remontem części piwnic i wykonaniem stolarki okiennej w korytarzach I-IV p.

2018-07-24 2018-08-08
Liczba odwiedzin : 47748
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanta Jeryś
Czas wytworzenia: 2018-06-28 14:39:09
Czas publikacji: 2018-07-06 09:33:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak