Zamówienia publiczne 

 

 

 


Zamówienia publiczne
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Zakończony
Unieważniony
Numer zamówienia Treść zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
86/18

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Wykonanie, dostawa i montaż rolet wewnętrznych okiennych materiałowych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 1

2018-12-18 2019-01-15
84/18

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie obozu naukowego dla 40 uczestników projektu „Zdolni z Pomorza

2018-12-13 2018-12-21
85/18

postępowanie na dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych

2018-12-11 2018-12-19
79/18

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: Organizacja spotkań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-12-05 2018-12-13
77/18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych do budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku

2018-12-05 2018-12-05
81/18

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie raportu pt.: „Scenariusze rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Regionie Morza Bałtyckiego”

2018-12-04 2018-12-12
82/18

Postępowanie prowadzone  na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6  „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Sukcesywne świadczenie usług cateringowych”

2018-12-04 2018-12-12
72/18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Województwa Pomorskiego.
2018-11-23 2018-11-23
73/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych

2018-11-22 2018-12-03
71/18

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki koloryzacji we fryzjerstwie dla uczniów - uczestników projektu "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

2018-11-20 2018-12-04
Liczba odwiedzin : 47745
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanta Jeryś
Czas wytworzenia: 2018-06-28 14:39:09
Czas publikacji: 2018-07-06 09:33:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak