Wykonanie planów finansowych samorządowych osób prawnych 

 

Wykonanie planów finansowych samorządowych osób prawnych

 
 1. Uchwała Nr 152/26/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
 2. Uchwała Nr 775/349/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku 
 3. Uchwała Nr 174/308/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
 4. Uchwała Nr 835/254/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.
 5. Uchwała Nr 206/215/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016  rok
 6. Uchwała Nr 784/160/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku 
 7. Uchwała Nr 166/119/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015  rok.
 8. Uchwała Nr 725/62/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku
 9. Uchwała Nr 183/18/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2014.
 10. Uchwała Nr 165/18/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok
 11. Uchwała 815/371/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2014 roku.
 12. Uchwała Nr 808/371/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku
 13. Uchwała 193/330/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2013
 14. Uchwała nr 184/330/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok
 15. Uchwała nr 881/271/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku
 16. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ za 2012 rok
 17. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 r.
 18. Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku za rok 2012
 19. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ za I półrocze 2012 roku
 20. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku
 21. Informacja w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku za 2011 rok
 22. Informacja w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za 2011 rok
 23. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2011
 24. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 r.
 25. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ za I półrocze 2011 roku
 26. Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku
 27. Wykonanie planów finansowych Ośrodków Ruchu Drogowego za 2010 r.
 28. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
 29. Realizacja planów finansowych SPZOZ za 2010
 30. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2010 r.
 31. Informacja z wykonania planów finansowych ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2010
 32. Realizacja planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2010
 33. Realizacja planów finansowych SPZOZ za I półrocze 2010 roku
 34. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych SP ZOZ za 2009
 35. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ośrodków ruchu drogowego za rok 2009
 36. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2009
 37. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych SP ZOZ, IK i ORD za rok 2008
 38. Informacja  z wykonania planów finansowych  SP ZOZ, IK i ORD za I pół 2008
 39. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych SP ZOZ, IK i ORD za rok 2007
 

Liczba odwiedzin : 4300
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-07-30 12:45:12
Czas publikacji: 2019-02-26 13:44:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak