WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

 
 
Województwo Pomorskie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km 2, co stanowi około 6 proc. powierzchni Polski. Zamieszkuje je 2,2 mln mieszkańców, z czego zdecydowana większość przypada na skupiska miejskie. Stolica regionu Gdańsk, jest znana w Europie i na świecie z uwagi na narodziny i wielki zryw Solidarności w 1980 roku pod przywództwem Lecha Wałęsy. Zryw, który stał się impulsem dla demokratycznych przemian w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Potencjał gospodarczy województwa należy łączyć w szczególności z takimi dziedzinami jak przemysł stoczniowy, rafineryjny, spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, maszynowy, meblowy, transport i usługi portowe. Porty morskie Gdańsk i Gdynia z łącznymi przeładunkami 37 mln ton stanowią nie tylko ważne węzły transportu, ale dysponują również (w szczególności port gdański) znaczącymi obszarami rozwojowymi dla różnych rodzajów działalności produkcyjnej i usługowej. Oba trójmiejskie porty sukcesywnie modernizują swój potencjał przeładunkowy i składowo-logistyczny. Globalizacja oznacza, że jesteśmy świadkami bezprecedensowego wzrostu handlu międzynarodowego. Biorąc pod uwagę, że 90 % handlu zewnętrznego Europy i prawie 40 % jej handlu wewnętrznego przechodzi przez porty, łatwo zrozumieć ogrom wyzwania stojącego przed europejskimi, a w tym i z polskimi portami w związku z rosnącym zapotrzebowaniem. Uruchomienie w gdańskim głębokowodnym terminalu kontenerowym linii żeglugowej firmy Mearsk dla regularnych połączeń transkontynentalnych z Chinami stwarza szansę, że Gdańsk powoli stawać się będzie portem oceanicznym, a nie tylko dowozowym. Od wielu lat działa też firma Chipolbrok – Chińsko Polskie Towarzystwo Transportowe - zapewniając przewozy transportowe między portami bałtyckimi i chińskimi.

Wybudowany w 1974 roku port lotniczy w Gdańsku–Rębiechowie co roku notuje wzrost obsługi pasażerskiej. Na dzień dzisiejszy jest to trzecie pod względem wielkości lotnisko w naszym kraju.  Od 1993 gdański port jest spółką prawa handlowego, której właścicielami są głównie miejscowe władze samorządowe. W 2004 roku lotnisku nadano imię Lecha Wałęsy – przywódcy Solidarności i byłego prezydenta RP. W tej chwili port lotniczy jest modernizowany i rozbudowywany, tak by móc przyjąć do 5 mln pasażerów rocznie.

Szansę na dynamiczny rozwój województwa upatruje się w aktywizowaniu sektora szeroko rozumianych usług oraz wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo pomorskie pod względem liczby prywatnych przedsiębiorstw odniesionych do ilości 1000 mieszkańców zajmuje wysokie, czwarte miejsce w kraju. Ważne miejsce na rynku pomorskim mają firmy z sektora innowacyjnego, a także producenci biżuterii i bursztynu.
 
W regionie angażują swój kapitał znane firmy z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Największymi firmami w regionie są: LPP S.A. - odzież,  Polpharma S.A. – farmaceutyki, Jabil Circuit Poland sp. z o.o. -  RTV, Gdańska Stocznia Remontowa – przemysł stoczniowy, GE Money Bank – polska centrala amerykańskiego banku, International Paper Kwidzyn S.A.  - przemysł papierniczy, Flextronics International Poland Sp. z o.o. – elektronika, Koncern Energetyczny Energa S.A. - dostawca energii elektrycznej,  Grupa Lotos S.A. - producent paliw, olejów i smarów. Znacząca jest również ilość mniejszych spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Na obszarach wiejskich do spółek z udziałem kapitału zagranicznego wniesiono wiele tysięcy ha ziemi, aktywizując przetwórstwo spożywcze. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa wydzierżawia również cudzoziemcom tereny o walorach turystycznych i rekreacyjnych, tworząc warunki dla rozwoju bazy turystycznej.
 
Istotnym wyzwaniem stojącym przed władzami województwa jest tworzenie warunków dla rozwoju branż o zaawansowanych technologiach. Dobrym zapleczem dla kształtowania takiej polityki jest znacząca ilość szkół wyższych z najbardziej znanymi, Politechniką Gdańską o stuletniej tradycji, Uniwersytetem Gdańskim i Wyższą Szkołą Morską. Wszystkie one są coraz bardziej otwarte na studentów zagranicznych, aktywne we współpracy międzynarodowej oraz zaangażowane w działania na rzecz gospodarki rynkowej. Sprawdzonym modelem są tutaj centra transferu technologii i parki technologiczne, których rozwój wspierany jest przez władze regionu. Głównym celem strategicznym w kształtowaniu warunków rozwoju województwa pomorskiego jest wzmocnienie międzynarodowej pozycji regionu jako węzła komunikacyjnego poprzez inwestycje modernizujące układ transportowy, rozwój infrastruktury i wymiany międzynarodowej. Istotne znaczenie ma autostrada A-1 łącząca północną i południową część Polski zwiększając przy tym konkurencyjność portów w Gdańsku i Gdyni, oraz otwierając przestrzeń dla lokalizacji innych rodzajów działalności gospodarczej. Drugą drogą, ważną dla rozwoju Pomorza, będzie Via Hanseatica, projektowana jako droga ekspresowa wzdłuż wybrzeża Bałtyku do Kaliningradu i dalej do innych państw nadbałtyckich. Dużym atutem województwa są jego walory krajobrazowe, co w połączeniu z licznymi obszarami chronionej przyrody stwarza korzystne warunki dla rozwoju turystyki. Coraz bardziej popularną formą w tym obszarze staje się agroturystyka, pozwalająca jednocześnie na aktywizację części obszarów wiejskich. Ta forma wypoczynku zyskuje w regionie coraz bardziej na znaczeniu. Na północy województwa, wzdłuż wybrzeża morskiego zlokalizowane są liczne miejscowości wypoczynkowe. Amatorzy sportów wodnych znajdą tutaj korzystne warunki dla spędzania wolnego czasu nad Bałtykiem, szczególnie na wodach Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego. Ten ostatni w zimie odwiedzają amatorzy żeglarstwa zimowego bojerów. Wakacje pod żaglami można uprawiać na licznych jeziorach Pojezierza Kaszubskiego. Ich walory podkreśla urozmaicona rzeźba terenu obfitująca w duże kompleksy leśne.
 
Dzięki inwestycjom proekologicznym plaże nad Zatoką Gdańską oraz woda w zatoce stają się coraz bardziej czyste, stanowiąc korzystne warunki do wypoczynku. W regionie istnieją dwa parki narodowe, najbardziej cenne pod względem przyrodniczym: Słowiński Park Narodowy z największą atrakcją ruchomymi wydmami i Park Narodowy Borów Tucholskich fragment jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce.
 
Ziemia pomorska posiada także wiele zabytków kultury materialnej. Przez wieki Pomorze było ziemią przyciągającą przybyszów z różnych stron, którzy zostawiali po sobie ślady w postaci licznych budowli. To tutaj po obecności zakonów rycerskich; krzyżaków, joannitów i templariuszy pozostały warowne zamki z największą średniowieczną warownią Europy zamkiem w Malborku, dawną stolicą państwa krzyżackiego. Na Żuławach i w dolinie Wisły pozostały pamiątki po przybyszach z Niderlandów. Walory te, w połączeniu z doskonałymi warunkami naturalnymi stanowią doskonałą podstawę dla rozwijającego się sektora turystycznego.
 
Województwo pomorskie pełni aktywną funkcję we współpracy międzynarodowej, w tym szczególnie w budowaniu współpracy państw bałtyckich. Na jego terenie działa niemal trzydzieści konsulatów (generalnych, honorowych i agencji konsularnych). Tranzytowe położenie regionu sprzyja jego uczestnictwu w międzynarodowej współpracy i wymianie gospodarczej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło z pewnością przed województwem pomorskim całkowicie nowe możliwości. Pomorze jest liderem zarówno w aktywności lobbingowej jak i w wykorzystaniu funduszy unijnych pozwalających na dynamiczny rozwój, połączony z działaniami na rzecz modernizacji, czystości środowiska i podnoszenia jakości życia.
 

Liczba odwiedzin : 28469
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Arkadiusz Bednarek
Czas wytworzenia: 2015-01-02 10:36:51
Czas publikacji: 2017-09-20 14:54:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak