Raporty wojewódzkie dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami 

 
 

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243) na podstawie zbiorczych zestawień danych o odpadach, sprawozdań o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz informacji uzyskanych od starostów, marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Raporty wojewódzkie dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami:

 

Liczba odwiedzin : 4607
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-10-29 12:06:44
Czas publikacji: 2018-10-03 09:27:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak